Списание РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 4, суплемент 1, 2017
Съдържание
12 БАЛКАНСКИ КОНГРЕС ПО ГЕНЕТИКА НА ЧОВЕКА | 8 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ. СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ
PDF файл


РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 4, 2017
Съдържание
Клиничен случай на новородено момиче с Ichthyosis congenita, резултат от мутация в ALOX12B гена
Катя Ковачева, Зорница Камбурова, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова, Виктория Атанасова, Невена Пейкова, Ивана Станков, Ваня Петрова
Резюме
PDF файл
Приложение на епидемиологични регистри при редките дентални заболявания
Таня Нихтянова
Резюме
PDF файл
Рядък случай на невролептичен токсичен синдром при остро комбинирано отравяне с психотропни медикаменти от различни фармакологични групи
Светлан Дерменджиев, Саша Кръстева-Запрянова, Владимир Божилов, Стивън Рен
Резюме
PDF файл
Ролята на ортодонтската профилактика при ранна диагностика на малоклузиите
Кети Йовчева
Резюме
PDF файл
Сравнителен анализ между дентинова дисплазия тип I и дентинова дисплазия тип II
Цонка Митева-Катранджиева
Резюме
PDF файл
Методологични въпроси при измерване на полезността в здравеопазването
Цонка Митева-Катранджиева, Георги Искров, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл
Списание "Редки болести и лекарства сираци" • ISSN 1314-3581 • Copyright © 2018