Списание РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 9, брой 2, 2018
Съдържание
Редакционна статия
Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи
Георги Искров, Румен Стефанов
PDF файл
Хемостатичен ефект на транексамовата киселина в денталната практика
Виктория Мандова
Резюме
PDF файл
Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България
Георги Искров, Галита Дечева, Евелина Попова, Румен Стефанов, Мануел Посада де ла Паз
Резюме
PDF файл
Медицински преглед и генетична консултация преди сключване на брак – проучване сред новобрачни двойки
Елеонора Христова, Георги Искров, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл
Списание "Редки болести и лекарства сираци" • ISSN 1314-3581 • Copyright © 2018