Списание РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 9, брой 1, 2018
Съдържание
Бронхиална астма с рядко срещана професионална етиология – клиничен случай
Светлан Дерменджиев, Стефания Кръстева, Богомил Пенчев, Ангел Джамбов, Тихомир Дерменджиев
Резюме
PDF файл
Синдром на късо тънко черво в неонаталния период
Преслава Гацева, Виктория Атанасова, Анжелина Генчева, Максим Йонов, Елица Валериева
Резюме
PDF файл
Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики
Ралица Райчева, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Епидемиология на системната мастоцитоза
Георги Искров, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Методологични въпроси при критично четене на мета-анализи за нуждите на оценка на здравните технологии
Георги Искров, Наталия Богоева, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Алгоритъм за диагностика и лечение на болест на Гоше
Евгений Хаджиев, Маргарита Генова, Жанет Грудева-Попова, Юлиан Райнов, Стефан Горанов, Лиана Герчева, Валерия Калева
Резюме
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл
Списание "Редки болести и лекарства сираци" • ISSN 1314-3581 • Copyright © 2018